Lo sợ đồng tiền trượt giá (lạm phát)

Lo sợ đồng tiền trượt giá (lạm phát)

Có một sự thật là: tiền để ở đâu cũng trượt giá. Dù bạn gửi tiền vào Ngân hàng, cất tiền trong nhà…không ít thì nhiều, tiền vẫn trượt giá.

Tuy nhiên, dù lạm phát thế nào, công ty BHNT không hề tính trượt giá vào trong phí đóng của bạn.

Ví dụ: bạn tham gia BHNT với mức phí 23 triệu đồng mỗi năm. Năm 1 bạn đóng phí 23 triệu đồng, năm 2 bạn đóng phí 23 triệu đồng…đến năm thứ 10 bạn vẫn chỉ đóng phí 23 triệu đồng. Dù 10 năm đã trôi qua, đồng tiền đã trượt giá rất nhiều, nhưng công ty BHNT vẫn giữ nguyên mức phí đóng.

Như vậy, công ty BHNT cũng chịu ảnh hưởng bởi lạm phát mà không tăng phí đóng qua từng năm.

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ người trụ cột trong gia đình

Nhận chương trình khuyến mãi trực tiếp từ Dai Ichi Life

Nhận chương trình khuyến mãi