Lo sợ không đủ tiền đóng phí trong thời gian dài hạn

Lo sợ không đủ tiền đóng phí trong thời gian dài hạn

Khi tham gia Bảo hiểm nhân thọ, bạn chỉ nên trích khoảng 20-40% số tiền nhàn rỗi mỗi tháng để tham gia, phần còn lại bạn có thể gửi vào Ngân hàng hoặc đầu tư, tiêu xài cá nhân…Như vậy, phí đóng BHNT sẽ rất nhẹ nhàng và hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của bạn.

Thực tế, các công ty BHNT vẫn có các hình thức hỗ trợ nếu bạn đang khó khăn tài chính và không thể đóng phí ngay, ví dụ như gia hạn ngày đóng phí, vay lại, tạm thời chấm dứt hợp đồng sau đó khôi phục lại, thay đổi định kỳ đóng phí…

Trường hợp nếu bạn là người làm kinh doanh, có thu nhập biến động và không ổn định, thì vẫn có các gói bảo hiểm nhân thọ đặc biệt linh động để bạn thay đổi số tiền đóng phí dễ dàng, phù hợp với khả năng tài chính ở từng thời điểm khác nhau.

Nhận chương trình khuyến mãi trực tiếp từ Dai Ichi Life

Nhận chương trình khuyến mãi